OSM'DEN İFTİRALARA CEVAP
OSM'DEN İFTİRALARA CEVAP

Son günlerde bazı basın yayın organlarında OSM Ortadoğu Hastanesini konu alan asılsız ve mesnetsiz haberlere istinaden kamuoyunu doğru bilgilendirme adına aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

"Hastanemiz 2008 yılından bu yana Güneydoğu'da yapılmayan pek çok sağlık hizmetini sunmayı görev edinmiştir. Bugün 80'i hekim 900 çalışanla ve içinde bulunan Kanser Tedavi Merkezi, Tüp Bebek Merkezi, Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi bölümleri ile sadece Şanlıurfa'ya değil tüm bölgeye hatta yurt dışına sağlık hizmeti vermektedir.

Son günlerde OSM Ortadoğu hastanesi ile ilgili yazılı ve görsel basında kasıtlı, mesnetsiz ve iftira içerikli haberler yapılmıştır.

Tüm Türkiye'de bütün özel hastaneleri kapsayan rutin Sayıştay denetiminde hastanemizle ilgili de bazı tespitlere yer verilmiştir.

Hiçbir özel hastanenin denetim sonuçları kamuoyu ile paylaşılmazken hastanemiz ile ilgili kesinleşmemiş tespitler çarpıtılmış ve iftira niteliğindeki bilgiler ilgisiz kesimler tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Sayıştay denetçileri tarafından yapılan tespitler İl Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü tarafından alt komisyonda değerlendirilerek ilgili hastanelerden savunma, bilgi ve belge istenmiştir.

Hastanemizle ilgili denetime söz konusu olan yoğun bakım yatak sayısı hastanemizin açılışında 51 olup Şanlıurfa'daki yoğun bakım yatak ihtiyacı göz önünde bulundurularak hastanemizdeki yoğun bakım servislerini büyütme gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda servis kapasite artırımı yapılmış ve Sağlık Bakanlığına başvurulmuştur.  01.12.2011 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik ekiplerince oluşturulan komisyon tarafından Yoğum bakım yatak sayımız 77 olarak uygun görülmüştür. Bu komisyon raporu Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından incelenmiş ve onaylanan  müşterek teknik rapora göre 19.12.2011 tarihi itibari ile yoğun bakım yatak sayımız 77 olarak tespit edilmiştir. Yapılan yorumlarda yoğun bakım yatak sayısının 51 olduğu yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl müdürlüğü, Çalışma Bakanlığı Genel Sağlık sigortası genel müdürlüğünden ve sağlık bakanlığından konuya ilişkin görüşlerini istemiş ve almış olduğu bütün bu bilgi ve belgeler ile birlikte hastanemizin bu konudaki sunduğu belgeler doğrultusunda incelemesini tamamlamış ve komisyon nihai kararını vermiştir. Buna göre; OSM Ortadoğu Hastanesi yoğunbakım yatak sayısı 77 olarak kabul edilmiştir. OSM Ortadoğu Hastanesinde 2012 yılında yoğun bakımda toplamda 3576 hastaya hizmet verilmiştir. Oysa İlk raporda bu durum hatalı olarak 5552 olarak belirtilmiştir. Sonuç olarak mesnetsiz haberlere konu olan herhangi bir ceza kurumumuza kesilmemiştir.

Haksız mesnetsiz ve keyfi olarak yapılan haberler ve yorumların tamamı dayanaksızdır. Kurulduğundan bu yana Şanlıurfa ve bölgeye daha iyi sağlık hizmeti sunmaktan başka gayesi olmayan kurumumuza yapılmış olan çirkin saldırıları nefretle kınıyoruz.

Bütün bu konuyla ilgili yanlış haber yapan yazılı ve görsel basına gerekli tekzipler gönderilmiştir ve kanuni işlemler başlatılmıştır.

Tüm kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

OSM ORTADOĞU HASTANESİ

Bu Haber 21.02.2014 14:36 Tarihinde Eklenmiştir. | Toplam 2772 Kişi Okudu.
 
sosyalmedya